Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Erasmus lærermobilitet

Hensikt

Lærermobilitet gir gode muligheter til å knytte og opprettholde kontakt med europeiske kolleger og lærersteder. Lærermobiliteten i Erasmus har som mål å fremme utveksling av pedagogisk ekspertise og erfaring. Den skal også gi studenter som ikke kan delta i en mobilitetsordning muligheten til å dra nytte av den kunnskap og ekspertise lærere fra andre europeiske land besitter. Til sist skal den stimulere høyere utdanningsinstitusjoner til å utvide og utvikle kursinnholdet og -utvalget de tilbyr.

Hvem kan delta?

Undervisningspersonell som har et ansettelsesforhold ved en norsk høyere utdanningsinstitusjon som har Erasmus University Charter kan delta i ordningen for lærermobilitet.

Hvilke krav stilles?

Det er ingen krav til minimumslengde på oppholdene, men det må undervises i minimum åtte timer. Makslengde på opphold er seks uker.

De som reiser ut må fylle ut tre skjema. En avtale før de drar, en bekreftelse på opphold ved vertsinstitusjon og en rapport etter endt opphold. Man skal også signere en Grant Agreement for utreise.

Hvor kan man reise?

Til partnerinstitusjoner i Europa. Listen kan man finne på hjemmesiden.

Søknadsprosessen

  • I starten av høstsemesteret utlyser internasjonal koordinator stipendmidlene over e-post
  • Ansatte skal melde sin interesse til internasjonal koordinator. Inkluder ønsket vertsinstitusjon, utreisetidspunkt og overslag på reiseutgifter
  • Søknadene presentere for dekanene som avgjør hvem som får reise på utveksling
  • Søkere får tilbakemelding om de får innvilget utreise eller ei

Hvor mye støtte får man av DIKU?

Satsene varierer fra land til land, og med lengde på opphold.

 
Våre partnere: