Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - "Informasjonsmappe" til Erasmus studenter og free movers

Via e-post

Forside:

Avkryssingsskjema som skal ligge forrest i pakken. Kryss av for hva som er mottatt, og hva som skal returneres/sendes.

 

Opptaksbrev:

Til kvalifiserte s√łkere sendes et opptaksbrev. M√• signeres og stemples, da studenten skal legge dette frem for politiet.

 

Velkomstbrev:

Med i informasjonspakken skal det ligge informasjonsbrev.

 

Egenerklæringsskjema:

 

Velkomstmappe

Velkomstmappen til utvekslingsstudentene er lik den som de andre studentene f√•r. Oppdateringer i norsk velkomstmappe m√• oversettes og legges inn i den engelske versjonen.