Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Oppfølging av utvekslingsstudenter

  • Infomøte og bibliotek kurs ved semesterstart.
  • Veiledning under selvaktivisering og utstedelse av studentkort.
  • Masterstudentene meldes manuelt opp i kurs.
  • Norskkurs.
  • Noen uker etter studiestart må det kontrolleres hvilke studenter som virkelig har kommet og ikke, og hvem som eventuelt har sluttet. Dette oppdateres i FS.
  • Oppdatering av LA.
  • Jevnlig kontakt med ESN for å høre om alle internasjonale studenter deltar på fester og andre arrangement.
  • Møte med informasjon om eksamen og utflytting.
  • Samtale med den enkelte student før hjemreise.
 
Våre partnere: