Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Mottak av internasjonale Erasmus studenter og free movers - sjekkliste

Aktivitet

 Sjekkliste for aktivitet

 

Informasjon

·         Utlysningstekst partnerinstitusjoner

·         Informasjonsskriv Erasmus – free movers

·         Søknadsskjema

·         Relevante nettsider

Prosedyre ved saksbehandling

·         Behandling av søkere

·         Opptak Erasmus og free movers

Utsending av informasjons e-post

·         Opptaksbrev

·         Egenerklæring

Registrering

·         Studenter legges inn i FS

·         Registrer i FS at Erasmus studenter skal ikke betale   semesteravgift

Mottakelse

 

·         Registrering av studenter, åpningsuke

·         Informasjonsmøte

·         Oppdater og del ut informasjonsmappe

·         Bibliotekkurs

·         Signer bekreftelse på opphold

Etterarbeid

·         Oppdater Learning Agreement 

 
Våre partnere: