Kvalitetssystem

Bruk av bibliotektjenester


Informasjon fra biblioteket:

Som student er du velkommen til å bruke biblioteket ved Høgskolen i Molde også når du er utenlands. Dette inkluderer både det tradisjonelle biblioteket og det elektroniske biblioteket med e-bøker, e-tidsskrifter og databaser.

Du må gjøre avtale med biblioteket før du reiser dersom du trenger å ta med deg bøker fra biblioteket.

Kontakt biblioteket dersom du trenger hjelp

Biblioteket tilbyr egne kurs i informasjonssøking – det kan lønne seg å ta et kurs før du drar…

Bruk bibliotekets nettside www.himolde.no/biblioteket som utgangspunkt til å finne info, til å søke i bibliotekets katalog vha søkeverktøyet Oria, søke i bibliotekets øvrige databaser, "Bestill en bibliotekar" m.m..

Oria er gratis tilgjengelig for alle. De databasene vi abonnerer på, krever pålogging når en arbeider fra maskiner som ikke er tilknyttet HiMolde. Se Tilgang utenfra https://www.himolde.no/tjenester/it/nett/remote-desktop.html.  

Dersom du ikke kan bruke eksternt skrivebord, kontakt IT-senteret for annen tilknytning til HiMolde-domenet (f.eks. VPN).

Fronter

Noen passord finnes i rommet "Student info HiMolde" . Velg  "Arkiv", og deretter "Passord til digitale ressurser”.

EndNote

er et referansehåndteringsverktøy for ansatte, Ph.d.-studenter og masterstudenter. Les mer om EndNote på bibliotekets nettside, under Skrive og referere:
https://www.himolde.no/bibliotek/skrive-og-referere/endnote/