Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Dokumentasjon etter utveksling

KARAKTERUTSKRIFT/ DOKUMENTASJON

Du må sørge for å få karakterutskrift eller annen dokumentasjon før du reiser hjem eller være sikker på at vertsinstitusjonen sender karakterutskrift/dokumentasjon.

Vertsinstitusjonen sender nesten alltid karakterutskriften/dokumentasjon direkte til høgskolen. Vi tar en kopi og returnerer originalen til deg.

Sender vertsinstitusjonen karakterutskriften direkte til deg, send en bekreftet kopi til Internasjonal koordinator så fort som mulig, eller kom innom med originalen.

Karakterutskriften og godkjenningspapirene må til administrasjonen. Antall studiepoeng du har tatt i utlandet blir lagt inn i vår database. Studiepoengene blir automatisk rapportert til lånekassen, og du får uttelling for studiepoengene på vitnemålet. Resultatene fremkommer ikke på StudentWeb og karakterene kommer ikke på vitnemålet derfor må karakterutskriften fra utlandet må legges ved ditt vitnemål fra Høgskolen i Molde.

 

PRAKSISSTUDIER

Har du gjennomført praksisstudie i utlandet må du sørge for å få med en
bekreftelse på at praksisoppholdet er godkjent av vertsinstitusjonen. Bruk gjerne høgskolens bekreftelse på gjennomførte praksisstudier i utlandet.

 

For helsefag studenter

Testing for tuberkulose og MRSA

Dersom du skal oppholde deg i minst tre måneder i land med høy forekomst av tuberkulose, er du pliktig til å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse hvis du skal ha praksisstudier i helseinstitusjon, skole eller barnehage. Dette gjelder for alle land utenfor Vest-Europa, USA, Canada, Australia, New Zealand og Japan. Ta kontakt med din fastlege.

Dersom du har praksisstudie eller blir innlagt på helseinstitusjon i land utenfor Norden (gjelder ikke Nederland) i løpet av utvekslingsoppholdet er du pliktig å la deg teste for meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA) ved hjemkomst. Ta kontakt med fastlege for nærmere avtale.

Bekreftelsesskjema  Den enkelte student er selv ansvarlig for å la seg teste. Bekreftelsen skal leveres til rådgiver for praksis i avdelingsadministrasjonen snarest etter hjemkomst.

 

RAPPORT

Alle studenter som har vært Erasmus studenter må skrive en rapport om studieoppholdet i utlandet. Dere må også fylle ut en rapport dere får på e-post.

Skriv rapporten i fritekst på ca. 1-2 sider hvor du forteller litt om følgende punkter:

 • Hvor har du vært
 • Når og hvor lenge
 • Hvilke fag tok du evt. Praksisstudie
 • Hvordan var det faglige utbytte
 • Hvordan var arbeidsmengden sett i forhold til hjemme
 • Hvordan var miljøet på skolen/praksis ellers
 • Hvordan ble du møtt og fulgt opp
 • Reisetips
 • Økonomi/bolig/kommunikasjon
 • Opplevelse /erfaringer
 • Hva kunne du ha forberedt deg bedre til før du reiste

Ta gjerne med opplysninger som kan være nyttig for andre studenter og høgskolen, Vi vil gjerne at andre studenter kan lese din rapport. Gi beskjed hvis du ikke ønsker at andre studenter skal lese din rapport.

 
Våre partnere: