Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Dokumentasjon og sikkerhet i utlandet

ADRESSEENDRING

Husk og oppdatere dine p√•r√łrende og H√łgskolen i Molde om din adresse og telefon i utlandet. H√łgskolen informeres gjennom oppdatering i StudentWeb.

 

KRAV OG DOKUMENTASJON

Bekreftelse på Erasmus status og varighet på oppholdet

Få vertsinstitusjonen til å bekrefte oppholdet.

Dokumentasjon / karakterutskrift

Du m√• s√łrge for at du f√•r karakterutskrift/ annen dokumentasjon fra vertsinstitusjonen p√• det du har gjort. Dersom du ikke f√•r ECTS -vekttall p√• selve karakterutskriften, m√• du innhente en skriftlig bekreftelse p√• hva de studiepoengene du f√•r utgj√łr. Du m√• s√łrge for at H√łgskolen i Molde f√•r dokumentasjonen etter hjemkomst slik at vi kan legge inn godkjent for deg i v√•re databaser slik at du ikke f√•r problemer med L√•nekassen.

Praksisstudie i utlandet

Du m√• s√łrge for √• f√• med en bekreftelse p√• at praksisstudiet er godkjent av vertsinstitusjonen. Bruk h√łgskolens bekreftelse p√• gjennomf√łrte praksisstudier i utlandet.

Endringer i studiet

Det er sv√¶rt viktig at du melder fra til Internasjonal koordinator om eventuelle endringer i fag/emne/kurs ved vertsinstitusjonen. Alle endringer skal godkjennes av h√łgskolen.  

 

TRYGGHET OG SIKKERHET

Gj√łr deg kjent med og rett deg etter lokale sikkerhetsanbefalinger (for eksempel fra vertsuniversitetet) ‚Äď dette er den viktigste kilden til informasjon. Norsk UDs nettsider gir ogs√• informasjon om sikkerhet i forskjellige land og ved opphold utenfor Europa, og der hvor dette synes naturlig, anbefales du √• registrere deg ved n√¶rmeste norske utenriksstasjon under oppholdet.

F√łlg lover og regler i det landet du skal oppholde deg i, og v√¶r oppmerksom p√• andre forhold, normer og regler (b√•de skrevne og uskrevne) enn det som gjelder i Norge. En god guidebok kan gi en del retningslinjer.

Forurenset mat og vann kan gi infeksjoner. Unders√łk om det er trygt √• drikke vannet
fra springen uten √• koke det f√łrst. Bruk ellers sunn fornuft i forhold til hva du spiser
og hvor.

Smarte tips

 • Ha telefonnummeret til n√¶rmeste norske utenriksstasjon (ambassade eller konsulat) og andre viktige telefonnumre for h√•nden
 • G√• aldri med mye penger p√• deg. Husk ogs√• p√• at det er lurt √• ha to ulike betalingskort i tilfelle det ene blir stj√•let. Du b√łr ha tilstrekkelig med midler p√• bankkonto i Norge til dekning av eventuelle ekstraordin√¶re utgifter (sykdom, hjemreise o.l.)
 • Ta kopier av pass visum og andre viktige dokumenter i tilfelle tyveri. Oppbevar originaldokumenter p√• et sikkert sted
 • Unng√• enhver befatning med narkotiske stoffer; de fleste land har strenge straffer for slike forhold, enkelte steder opp til d√łdsstraff. Du st√•r ansvarlig overfor vertslandets lover
 • V√¶r varsom etter m√łrkets frembrudd, unng√• kriminelt belastede omr√•der og vis aktsomhet
 • S√łrg for at andre vet hvor du befinner deg

VED UHELL/SYKDOM  ELLER KRITISKE HENDELSER

I mindre akutte situasjoner - ta kontakt med vertsinstitusjonens kontaktperson, (eventuelt n√łdnummer) for r√•d og bistand.

Ved behov for legehjelp kan vertsinstitusjon, forsikringsselskapets n√łdsentral (SOS), eller norsk utenriksstasjon komme med anbefaling.

Ved sykehusinnleggelse:

 • kontakt dine n√¶rmeste p√•r√łrende om du kan
 • kontakt din vertsinstitusjon og internasjonal koordinator ved H√łgskolen i Molde
 • meld ifra til ditt forsikringsselskap. De kan stille garanti for utgifter til sykehusopphold
 • ved behov ta kontakt med n√¶rmeste konsulat eller ambassade. Dersom det ikke finnes stedlig norsk representasjon, kan √łvrige nordiske stasjoner kontaktes. Utenrikstjenesten stiller garanti ved n√łdvendig sykehusopphold dersom du er medlem av Folketrygden. Ambassadepersonell kan bes√łke deg p√• sykehuset, formidle kontakt med p√•r√łrende og kan organisere hjemtransport dersom n√łdvendig

√ėkonomiske utlegg ved sykdom (utenfor E√ėS) legger du selv ut for og f√•r refundert i etterkant av NAV utland (eget refusjonsskjema) - ta vare p√• kvitteringer for alle utleggene dine Dokumentasjonen fra NAV utland gir n√¶rmere info om ordningen i de enkelte land. Ved st√łrre utlegg som sykehusinnleggelse etc. b√łr n√¶rmeste utenriksstasjon kontaktes. Du kan ogs√• kontakte n√łdnummeret oppgitt i din private reiseforsikring for bistand.

I krisesituasjoner, s√łrg i f√łrste rekke for at dine p√•r√łrende, ditt vertsinstitusjonen og/eller h√łgskolen i Molde blir underrettet om din situasjon og hvor du befinner deg. Informer ogs√• n√¶rmeste utenriksstasjon.

Ved lokal unntakstilstand (politisk uro, naturkatastrofer etc.) ‚Äď f√łlg retningslinjene fra lokale styresmakter og informer norsk utenriksstasjon om deg og din oppholdsadresse dersom du ikke har gjort det tidligere. Ved uro, hold kontakt med ambassaden.

Tyveri eller utsatt for en kriminell handling:

 • kontakt lokalt politi for √• anmelde forholdet
 • meld fra til din vertsinstitusjon og til H√łgskolen i Molde ved internasjonal koordinator
 • ta om n√łdvendig, kontakt med n√¶rmeste konsulat eller ambassade hvis du trenger juridisk assistanse

 

Viktige kontaktadresser:

Oversikt over norske utenriksstasjoner

Reiseråd og landinformasjon fra Utenriksdepartementet

NAV internasjonalt telefon 21 07 37 00 eller e-post: nav.internasjonalt@nav.no

ANSA (Association of Norwegian Students Abroad)

Folkehelseinstituttet (r√•d om vaksiner, helserisiko etc.)

 

Problemer:

 • ring hjem! Snakk med noen om det!
 • ta kontakt med vertsinstitusjonene og internasjonal koordinator ved H√łgskolen i Molde