Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Dokumentasjon og sikkerhet i utlandet

ADRESSEENDRING

Husk og oppdatere dine pårørende og Høgskolen i Molde om din adresse og telefon i utlandet. Høgskolen informeres gjennom oppdatering i StudentWeb.

 

KRAV OG DOKUMENTASJON

Bekreftelse på Erasmus status og varighet på oppholdet

Få vertsinstitusjonen til å bekrefte oppholdet.

Dokumentasjon / karakterutskrift

Du må sørge for at du får karakterutskrift/ annen dokumentasjon fra vertsinstitusjonen på det du har gjort. Dersom du ikke får ECTS -vekttall på selve karakterutskriften, må du innhente en skriftlig bekreftelse på hva de studiepoengene du får utgjør. Du må sørge for at Høgskolen i Molde får dokumentasjonen etter hjemkomst slik at vi kan legge inn godkjent for deg i våre databaser slik at du ikke får problemer med Lånekassen.

Praksisstudie i utlandet

Du må sørge for å få med en bekreftelse på at praksisstudiet er godkjent av vertsinstitusjonen. Bruk høgskolens bekreftelse på gjennomførte praksisstudier i utlandet.

Endringer i studiet

Det er svært viktig at du melder fra til Internasjonal koordinator om eventuelle endringer i fag/emne/kurs ved vertsinstitusjonen. Alle endringer skal godkjennes av høgskolen.  

 

TRYGGHET OG SIKKERHET

Gjør deg kjent med og rett deg etter lokale sikkerhetsanbefalinger (for eksempel fra vertsuniversitetet) – dette er den viktigste kilden til informasjon. Norsk UDs nettsider gir også informasjon om sikkerhet i forskjellige land og ved opphold utenfor Europa, og der hvor dette synes naturlig, anbefales du å registrere deg ved nærmeste norske utenriksstasjon under oppholdet.

Følg lover og regler i det landet du skal oppholde deg i, og vær oppmerksom på andre forhold, normer og regler (både skrevne og uskrevne) enn det som gjelder i Norge. En god guidebok kan gi en del retningslinjer.

Forurenset mat og vann kan gi infeksjoner. Undersøk om det er trygt å drikke vannet
fra springen uten å koke det først. Bruk ellers sunn fornuft i forhold til hva du spiser
og hvor.

Smarte tips

 • Ha telefonnummeret til nærmeste norske utenriksstasjon (ambassade eller konsulat) og andre viktige telefonnumre for hånden
 • Gå aldri med mye penger på deg. Husk også på at det er lurt å ha to ulike betalingskort i tilfelle det ene blir stjålet. Du bør ha tilstrekkelig med midler på bankkonto i Norge til dekning av eventuelle ekstraordinære utgifter (sykdom, hjemreise o.l.)
 • Ta kopier av pass visum og andre viktige dokumenter i tilfelle tyveri. Oppbevar originaldokumenter på et sikkert sted
 • Unngå enhver befatning med narkotiske stoffer; de fleste land har strenge straffer for slike forhold, enkelte steder opp til dødsstraff. Du står ansvarlig overfor vertslandets lover
 • Vær varsom etter mørkets frembrudd, unngå kriminelt belastede områder og vis aktsomhet
 • Sørg for at andre vet hvor du befinner deg

VED UHELL/SYKDOM  ELLER KRITISKE HENDELSER

I mindre akutte situasjoner - ta kontakt med vertsinstitusjonens kontaktperson, (eventuelt nødnummer) for råd og bistand.

Ved behov for legehjelp kan vertsinstitusjon, forsikringsselskapets nødsentral (SOS), eller norsk utenriksstasjon komme med anbefaling.

Ved sykehusinnleggelse:

 • kontakt dine nærmeste pårørende om du kan
 • kontakt din vertsinstitusjon og internasjonal koordinator ved Høgskolen i Molde
 • meld ifra til ditt forsikringsselskap. De kan stille garanti for utgifter til sykehusopphold
 • ved behov ta kontakt med nærmeste konsulat eller ambassade. Dersom det ikke finnes stedlig norsk representasjon, kan øvrige nordiske stasjoner kontaktes. Utenrikstjenesten stiller garanti ved nødvendig sykehusopphold dersom du er medlem av Folketrygden. Ambassadepersonell kan besøke deg på sykehuset, formidle kontakt med pårørende og kan organisere hjemtransport dersom nødvendig

Økonomiske utlegg ved sykdom (utenfor EØS) legger du selv ut for og får refundert i etterkant av NAV utland (eget refusjonsskjema) - ta vare på kvitteringer for alle utleggene dine Dokumentasjonen fra NAV utland gir nærmere info om ordningen i de enkelte land. Ved større utlegg som sykehusinnleggelse etc. bør nærmeste utenriksstasjon kontaktes. Du kan også kontakte nødnummeret oppgitt i din private reiseforsikring for bistand.

I krisesituasjoner, sørg i første rekke for at dine pårørende, ditt vertsinstitusjonen og/eller høgskolen i Molde blir underrettet om din situasjon og hvor du befinner deg. Informer også nærmeste utenriksstasjon.

Ved lokal unntakstilstand (politisk uro, naturkatastrofer etc.) – følg retningslinjene fra lokale styresmakter og informer norsk utenriksstasjon om deg og din oppholdsadresse dersom du ikke har gjort det tidligere. Ved uro, hold kontakt med ambassaden.

Tyveri eller utsatt for en kriminell handling:

 • kontakt lokalt politi for å anmelde forholdet
 • meld fra til din vertsinstitusjon og til Høgskolen i Molde ved internasjonal koordinator
 • ta om nødvendig, kontakt med nærmeste konsulat eller ambassade hvis du trenger juridisk assistanse

 

Viktige kontaktadresser:

Oversikt over norske utenriksstasjoner

Reiseråd og landinformasjon fra Utenriksdepartementet

NAV internasjonalt telefon 21 07 37 00 eller e-post: nav.internasjonalt@nav.no

ANSA (Association of Norwegian Students Abroad)

Folkehelseinstituttet (råd om vaksiner, helserisiko etc.)

 

Problemer:

 • ring hjem! Snakk med noen om det!
 • ta kontakt med vertsinstitusjonene og internasjonal koordinator ved Høgskolen i Molde

 

 
Våre partnere: