Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Hvem kan reise ut?

  • Du må ha studierett i et studieprogram ved Høgskole i Molde når du søker og under utvekslingsoppholdet
  • Du må ha avlagte minimumskravet 60 studiepoeng ved Høgskolen i Molde innen søknadsfristen 10. februar eller 10. september
  • Du må ha minimum karakter 4 i engelsk fra videregående skole eller på annen måte dokumentere gode engelskkunnskaper. Ved ikke engelskspråklig undervisningsspråk ved vertsinstitusjonen må du dokumentere god språkforståelse, både skriftlig og muntlig
  • Du bør ha et karaktersnitt på C. I dette kravet inngår en helhetsvurdering av din faglige utvikling. Ved avdeling HS må du gjennom et kvalifiseringsintervju for å vise at du er skikket til å møte de utfordringer et utenlandsopphold kan gi

Du har ikke anledning å søke utveksling hvis:

  • du ikke har fulgt normal studieprogresjon
  • du tar enkeltemner
  • har avsluttet dine studier ved hiMolde

Høgskolen i Molde kan avslå søknader som ikke tilfredsstiller vilkårene.

 
Våre partnere: