Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Utvekslingsprogram som tilbys studenter

Erasmus+

Gjennom dette europeiske utvekslingsprogrammet kan du bytte ut inntil ett år av studiet i Molde med et tilsvarende studium ved en av våre samarbeidsinstitusjoner i Vest-Europa. Studietiden ute godkjennes som en del av utdanningen din ved Høgskolen i Molde. Du vil få et Erasmusstipend pr. mnd du er i utlandet (sum varierer fra år til år) Dette kommer i tillegg til støtten fra Lånekassen. Du må fylle ut en Erasmusavtale og du forplikter deg til å skrive en rapport i etterkant av ditt utenlandsopphold.

Studere utenfor avtale!

Dersom du har lyst til å ta deler av utdanningen din ved et universitet som Høgskolen i Molde ikke har avtale med, eller utover normert tid (over et år)er det selvfølgelig ingen ting i veien for det. Dette krever mye mer arbeid av deg selv. Du er da selv ansvarlig for å skaffe til veie nødvendig informasjon om hvilke emne du kan ta og få disse godkjent av faglærer: Høgskolen kan bistå i søknadsprosessen og komme med råd til CV, resyme osv.

Du må selv:

  • Finne institusjonen du ønsker å reise til
  • Orientere deg om emnetilbudet
  • Få fag godkjent av faglig ansvarlig
  • Skaffe all praktisk informasjon om bolig, visum osv..

 

 
Våre partnere: