Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Praktisk informasjon og forberedelse

Generelle forbredelser

Sammen med opptaksbrev får du en informasjons fra det aktuelle universitet. Her får du beskjed om hva du selv må ordne før du reiser. Dette kan være:

 • Bolig. De fleste studiestedene har egne avtaler med hybler og leiligheter. Du kan også avtale bolig privat. 
 • Reise. Bestill fly /tog billetter tidlig. Sjekk med Lånekassen hva du har krav på av reisestipend / lån.
 • Forsikring. Alle studenter som reiser ut må være forsikret. Sjekk med dine foreldre om du kan være forsikret gjennom de. ANSA har også et bra tilbud om studentforsikring.
 • E111.  Europeisk helsetrygdkort dokumenterer at du har rett til å få dekket utgifter til nødvendig medisinsk behandling når du oppholder deg midlertidig i et annet EØS-land eller Sveits. Du har rett til behandling på lik linje med oppholdslandets borgere. Kortet erstatter den tidligere papirblanketten E 111. Søk elektronisk på : www.trygdeetaten.no 
 • Bank. Dersom du ikke er Erasmus student, kan du bli spurt om å dokumentere at du har penger på bank, som kan finansiere ditt opphold i utlandet.
 • Politiattest: Enkelte land krever at du har politiattest. 
 • Visum: Reiser du utenfor EU-landene må du ha visum. Dette søkes om via landets ambassade. 
 • Helseattest: Enkelte land krever at du har en helseattest fra din lege som bekrefter at du har god helse. 
 • Språkkrav: Dersom du reiser til en skole hvor Høgskolen i Molde ikke har avtale, kan du regne med å måte ta en språktest. Informasjon om de mest brukte engelsktestene kan du finne her: Link til TOEFL og link til IELTS. Enkelte universitet / Høgskoler krever at du har 4 eller bedre i engelskkarakter fra videregående skole. Dette må du selv undersøke.

Skolepenger

Undersøk om skolen krever skolepenger, og hvor mye av dette ev. lånekassen kan dekke.

Lånekassen

Før du tar kontakt med lånekassen må du få en bekreftelse på ditt studieopphold i utlandet fra Studiekontoret. Foruten dette har Høgskolen ingen befatning med ditt forhold til Lånekassen. Alle henvendelser dit må du gjøre selv.

Du er som student selv ansvarlig for å finne ut hva du har krav på av støtte fra lånekassen.

Til studier i utlandet som utgjør en del av utdanningen i Norge kan du per dags dato få følgende:

 • vanlig støtte (lik summen stipend og lån som du får som ”vanlig” student i Norge)
 • reisetillegg til én reise tur-retur fra Norge til studiestedet (opphold på under seks måneder) eller til to reiser tur-retur (opphold på mer enn seks måneder), 70 prosent som stipend og resten som lån
 • stipend og lån til hel eller delvis dekning av skolepenger/kursavgift (skolepengestøtte)
 • Språkstipend (dersom du skal studere i andre enn engelskspråklige land)

Sjekk om det finnes andre stipend og støtteordninger innenfor Lånekassen eller andre instanser

For mer informasjon om de ulike støtteordningene, se Lånekassens websider www.lanekassen.no eller på telefonnr: 04545

Praktisk informasjon

ANSA

Association of Norwegian Students Abroad

ANSA er en frivillig organisasjon for norske studenter I utlandet. Her finner du praktisk informasjon om bl. a.visum, oppholdstillatelse, trygd, engelsk tester (TOEFL og IELTS), helseattester og pass.

Du kan også kontakte ANSA på telefon 04544 

UDI

UDI har også god informasjon på sine sider. Her kan du finne mye praktisk informasjon om landet du vil studere i:

ESN

Erasmus student Network www.esn.org

Den røde tråden gjennom ESN sine aktiviteter, er at alt har som formål å integrere lokale og internasjonale studenter sammen, både sosialt og praktisk.

Informasjon fra biblioteket

Du er velkommen til å bruke biblioteket ved Høgskolen i Molde også når du er utenlands. Dette inkluderer både det tradisjonelle biblioteket og det elektroniske biblioteket med

e-bøker, e-tidsskrifter og databaser.

Bruk bibliotekets nettsider www.himolde.no/biblioteket til å finne info og til å søke i bibliotekets katalog og de andre e-ressursene.

Husk å registrere deg i biblioteket før du reiser – studiekortet er også lånekort. Du må gjøre avtale med biblioteket før du reiser dersom du trenger å ta med deg bøker fra biblioteket.

Kontakt biblioteket dersom du trenger hjelp

Biblioteket tilbyr egne kurs i informasjonssøking – det kan lønne seg å ta et kurs før du drar…

BIBSYS er gratis tilgjengelig for alle (katalog og emneportal). Mange ressurser under nettsidene faglige ressurser er fritt tilgjengelig.

De databasene vi abonnerer på, krever opplogging når en arbeider fra maskiner som ikke er på HSM. Tilgang til disse databasene får du gjennom biblioteket via passord. Det er forskjellige måter å få tilgang på, dette må avklares med biblioteket.

Passord

Biblioteket kan tildele passord for en viss tidsperiode til enkelte databaser

ATHENS

En ny innloggingsmetode for studenter som ikke er på campus. Her får du ditt eget passord for innlogging til flere databaser. Du må fylle ut skjema med underskrift før avreise eller sende det elektronisk til biblioteket.

Fronter

Noen passord vil bli lagt inn på liste her. Foreløpig er kun en database, PPS, tilgjengelig direkte via Fronter.

EndNote

er et referansehåndteringsverktøy for ansatte og masterstudenter, se bibliotekets nettsider under Opplæring –  http://www.himolde.no/index.cfm?pageID=1338

 
Våre partnere: