Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Studenter til Australia

James Cook: Meld tidlig til JCU hvem som ønsker å reise. Etter positiv tilbakemelding sendes søknadsskjema: http://www.isc.jcu.edu.au/publications/Abroad.pdf

Under fag kan det skrives: Agreement with Molde UC and JCU

Skriv til lånekassen må forberedes.

Studenter til JCU trenger ikke betale alle studiepengene før de mottar lån og stipend fra Lånekassen. Søknaden sendes Ørstakontoret, ikke elektronisk.

Ved opptak får studenten følgende fra JCU:

 • Acceptance and Payment Agreement - studenten må fylle ut denne og betale AUD500. Bankbekreftelsen faxes til Louise Keller, og studenten får:
 • CoE ( Confirmation of Enrolment) Dette skal sendes med visumsøknaden
 • Terms of Agreement. Studenten signerer, aksepterer vilkårene og sender dette tilbake til JCU.
 • Visa, Accommodation and Arrival Information - her står det mer om hvordan studenten søker visa, når studenten skal møte osv.

VISUM:

Studenten bør søke så snart CoE foreligger. Skal elektronisk utgave benyttes må pass og bankkort (visa) ligge klart. Papirutgave kan også brukes, se hva som står anbefalt i CoE.

Informasjon og skjema finnes på: www.immi.gov.au

Med visumsøknaden skal følgende vedlegges:

 • Kopi av Europeisk Helsetrygdekort. Kan søkes om på www.trygdeetaten.no
 • Kopi av pass
 • Kopi av CoE
 • Vandelsattest fra politiet
 • Bekreftelse på finansiering. HSM skriver bekreftelse på at studenten blir finansiert av lånekassen.
 • 160EH: Radiological report on chest x-ray of an applicant for an Australian visa. Skjema for røntgen. Spesielle "panel doctors" er oppnevnt for å foreta røntgen undersøkelser av studentene. Resultatene skal sendes direkte til de som behandler søknaden. Lege i Ålesund.
 • 26A: Medical examination for an Australian visa. Skjema for legeattest. Må sendes forseglet direkte fra legen

NB! Alle dokumenter må være stemplet med Riktig kopi.

Ta utskrift/kopi av alle dokumenter og ta vare på disse.

 

 

 

 


 
Våre partnere: