Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Veiledning ved utreise

 

Studentene skal først få faglig veiledning.

Når fag er avklart med fagansvarlig, kan studentene komme til studiekontoret. Studenten bestiller tid for veiledning hos internasjonal koordinator.

Internasjonalt kontor bistår studenten med å kontrollere at alle opplysninger er riktig utfylt, og at riktige instanser har skrevet under

Under veiledningen får studenten informasjon om følgende:

Søknadsskjema

(lhttp://www.himolde.no/db/38/1595.doc)

CV-

Studentene må lage en engelsk CV som inneholder relevante faktaopplysninger

Resùme

Studenten må skrive et resume på engelsk som får hvem personlighet og begrunnelse for valg av skole/fagretning. Bør ikke overstige en side.

Karakterutskrift

på engelsk, fås på henvendelseskontoret.

Erasmus-stipend

Erasmus-studenter (studenter som reiser til land i Europa) får et ekstra Erasmus-stipend på ca 1500 kr i mnd. For å få dette må de signere og godta en Erasmus-avtale som forplikter studenten til å lage en rapport fra oppholdet i utlandet. Erasmusstipendet utbetales etter at studenten faktisk har reist, etter at vi har fylt ut reiseregning. (Skal legges i boks i gangen: Honorar / reiseregninger)

Skjema med div. opplysninger

Studenten må fylle ut et skjema med opplysninger om kontonummer og navn/kontaktinformasjon på pårørende, i tilfelle noe skulle tilfalle studenten i utlandet.

Lånekassen

studenten er selv ansvarlig for å involvere Lånekassen. Vi opplyser om at de må gå inn på www.lanekassen.no for å oppdatere seg på hvilket støtteordninger de har rett på. Høgskolen skriver et brev til Lånekassen etter at studenten har fått opptaksbrev, og bekrefter at studieoppholdet i utlandet ikke fører til forlenget studietid osv. (Ligger lagret på N:/Admarkiv/Stud-ktr/Internasjonalisering/Bank - sortert etter hvilken finansieringsordning studenten omfattes av)

Krav til engelskkompetanse

Mange skoler i og utenom Europa stiller krav til gode engelskkunnskap. De krever ofte TOEFL eller IELTS test. Mer informasjon om dette ligger på www.ansa.no

 
Våre partnere: