Kvalitetssystem

Innhold i infomappe til nye studenter

Innholdet er sortert i tre forskjellige plastlommer med ulik farge:

HiM

 • Program for åpningsuke med innkalling til div. kurs og møter
 • Opptrykt hefte med generell info om HiM (
 • Skriv fra IT-senter
 • Skriv fra biblioteket
 • Eksamensreglement
 • Timeplan

ESN

 • Informasjon om hva ESN er
 • Info om post, kommunikasjon, viktige tlefonnr, banker, åpningstider, taxi, buss, shopping og andre fasiliteter
 • Alle studentutvalgene
 • Info om kontakttelefon for nye internasjonale studenter

SAMSKIPNADEN

 • Generelt skriv med info om deres tjenester
 • Regler for student boligene
 • Studentrådgiving

I tillegg legger vi ved aktuelle kart / bros