Kvalitetssystem

Behandling av søknader om opptak

MSc LOGISTICS:

Søknadene merkes med ankomstdato og legges i kasse på opptakskontoret.

  • Søknadsskjema oppdateres hver høst – sjekk at riktig spesialiseringsretninger ligger inne på skjema
  • Opptakskrav oppdateres med hensyn til engelskkrav, karakterkrav osv.
  • Sjekk på www.nokut.no hvilke minste krav som stilles, og husk at det er høyere krav til master enn BSc. NTNU`s eller UiB`s sider for opptak av internasjonale studenter kan være et godt utgangspunkt for ideer, bruk samme krav som de.
  • Søknader ankommer fra januar, registrer de FS, og meld tilbake til alle søkere at søknaden er mottatt, og estimert tid for svar.
  • Avklar hvor mange nye kvoteplasser som skal tilbys våre samarbeidspartnere. Det er et mål om 50/50 fordeling av norske og utenlandske studenter. Finn deretter ut hvor mange plasser som kan tilbys til selvfinansierende studenter.

ERASMUS:

Dette er studenter som blir nominert av våre samarbeidsinstitusjoner til å komme til Molde. Studentene kan være et eller to semestre. Vi får søknadsskjema fra institusjonene. Registrer studentene med navn, adresse, e-post, fødselsdato og hjemmeinstitusjon på exel-arket. Merkes med ERASMUS under finansiering. Learning agreement må være godkjent av instituttleder og internasjonal koordinator både her og ved hjemmeinstitusjonen.

NORDPLUSS:

(Praksisutveksling sykepleie og vernepleie) Dette er studenter som kommer fra Esbjerg eller Mikkeli på praksis i noen uker. Disse registreres på samme måte som Erasmus-studentene.

KVOTESTUDENTER:

Dette er studenter som kommer fra U-land og Øst Europa. Lånekassen finansierer oppholdet til studentene. Studentene får pengene som lån i første omgang, og dersom de reiser tilbake til hjemlandet sitt etter endt utdanning, vil lånet bli ettergitt.  Høgskolen tar opp kvotestudenter kun fra våre samarbeidsinstitusjoner. UFD fordeler kvoteplasser til de norske utdanningsinstitusjonene, og HSM har fått tildelt 12 fra u-lan og 3 fra Øst Europa for perioden 2005-2008.

Disponering av kvoteplasser ligger lagret:

N:ADMARKIV/STUD-KTR/INTERNASJONALISERING/KVOTE/DISPONERING AV KVOTEPLASSER.

Når søknader ankommer som er merket kvote på finansiering, må det sjekkes opp mot disponeringen at dette stemmer. Kvotestudenter registreres i exel-arket og merkes med KVOTE under finansiering.