Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Hvordan søker jeg - søknadsprosessen

Søknadsprosessen

Før du søker – sjekk hvilke institusjoner du kan studere ved.  Se våre vertsinstitusjoner Avdeling HS eller Avdeling ØS og Avdeling LOG  under internasjonalisering.

Gå inn på hjemmesidene til aktuelle vertsinstitusjoner for å orientere deg om ulike emnetilbudet og annen informasjonen du trenger. Du må ta emner som tilsvarer et fullt semester her hjemme, 30 studiepoeng.

Fyll ut vårt interne søknadsskjema. Send søknadsskjema​ elektronisk til post@himolde.no eller via post til Høgskolen i Molde. Husk å legg ved engelsk karakterutskrift fra Høgskolen i Molde (denne kan du få i studentservice) og vitnemål fra videregående på engelsk. (Begge dokumentene må være på engelsk). 

På grunnlag av dine ønsker og dine karakterer forhåndsgodkjenner faglig kontaktperson om du kan reise på studentutveksling.

Godkjent søknadsskjema er grunnlaget for å begynne en søknadsprosess til det universitetet/høgskolen du ønsker å reise til. Internasjonal koordinator vil veilede deg i denne prosessen. Vår vertsinstitusjon i utlandet tar den endelige avgjørelsen om du kan få utvekslingsplass.

Søknadsskjema

De fleste vertsinstitusjoner har egen skjema som skal utfylles, dette vil du få orientering om.  

Søknadsfrister

Det tar tid å få på plass et utvekslingsopphold. Derfor må du søke om utveksling i god tid før du skal reise:

Utveksling høstsemesteret

  • 10. februar

Utveksling vårsemesteret

  • 10. september
 
Våre partnere: