Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Rutine for registrering og flagging av forskningspublikasjoner

1. Formålet med denne rutinen er

 • 1.1. √Ö s√łrge for at alle forskningspublikasjoner produsert av ansatte ved HiM blir registrert av biblioteket og i NVI/Cristin-systemet, p√• rett m√•te og s√• tidlig som mulig
 • 1.2. √Ö bidra til √łkt oppmerksomhet omkring publiseringsaktiviteten ved h√łgskole

2. Ansvarsfordeling

 • 2.1. Den enkelte forsker er ansvarlig for √• rapportere inn publikasjoner som skal registreres til biblioteket.
 • 2.2. Biblioteket ved biblioteksleder er ansvarlig for registrering av forskningspublikasjoner ved HiM.
 • 2.3. N√łdvendige avklaringer og etablering av rapporteringsrutiner er viserektor for forskning sitt ansvar.
 • 2.4. Informasjonssjef er ansvarlig for √• bekjentgj√łre publiseringsvirksomhet ved HiM.
 • 2.5. Panorama-redaksjonen er ansvarlig for √• vurdere om det skal lages en st√łrre mediasak knyttet publiseringene.

3. Publikasjoner som skal/kan registreres

 • 3.1. Alle publikasjoner som er tellende i NVI-systemet skal registreres.
 • 3.2. Forskningsrapporter som ansatte er (med)forfatter til skal registreres.
 • 3.3. Publikasjoner fra fagtidsskrifter, kronikker og debattinnlegg som er relatert forskerens fagomr√•de og hvor forskerens tilknytning til HiM er gjort kjent, skal registreres.
 • 3.4. Foredrag, gjesteforelesninger, opptredener i media hvor forskerens tilknytning til HiM er gjort kjent skal registrere.
 • 3.5. Andre faglige bidrag kan ogs√• registreres etter skj√łnn fra biblioteket, eventuelt etter konsultasjon med viserektor for forskning

4. Rutiner for registrering og bekjentgj√łring

 • 4.1. S√• snart en publikasjon som faller under pkt 3.1 ovenfor er akseptert for publisering (online[1] eller i papirformat) sender forskeren melding om dette til biblioteket@himolde.no (alternativt i internposten merket "Cristin v/biblioteket" . Eposten b√łr inneholde s√• mye informasjon som mulig om tittel, forfattere, publikasjonskanal, abstract etc. og evt. lenke til online-versjon. En kopi av selve publikasjonen m√• ogs√• sendes inn.
 • 4.2. Biblioteket registrerer s√• bidraget i NVI/Cristin ‚Äď evt. etter videre dialog med forskeren.
 • 4.3. Biblioteket sender s√• melding til informasjonssjef og Panorama-redaksjonen om bidraget.
 • 4.4. Informasjonssjef kommuniserer med forskeren om en kort nyhetsmelding om bidraget.
 • 4.5. Panorama-redaksjonen kommuniserer evt. med forskeren om en mediasak rundt publikasjonen.
 • 4.6. Som et minimum bekjentgj√łres publiseringer som faller under pkt. 3.1 som en nyhetssak p√• h√łgskolens hjemmesider, helst med lenke til en videre beskrivelse av bidraget og forskerens nettside. Det lages ogs√• et nyhetsoppslag p√• informasjonsskjermene.
 • 4.7. Evt. bekjentgj√łring av bidrag som faller under pkt 3.2 til 3.4 vurderes av informasjonssjefen

 


[1] Dersom bidraget publiseres online f√łr det publiseres i papirform flagges det s√• snart online-versjonen er tilgjengelig.