Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Egne publikasjoner

Ansatte ved Høgskolen i Molde (HiMolde) og Møreforsking Molde (MFM) publiserer i internasjonale og nasjonale tidsskrifter, bøker og rapporter. Publikasjonene registreres av biblioteket i Forskningsinformasjonssystemet Cristin.

  • Cristin har f.o.m. 2011 erstattet de tidligere systemene ForskDok og Frida, og er nå ett felles forskningsdokumentasjonssystem for hele UH-sektoren, samt for Institutt- og Helsesektoren.


Høgskolen i Molde og Møreforsking Molde gir ut fem publikasjonsserier, disse kan
bestilles eller lånes fra biblioteket via biblioteket@himolde.no, tlf 71214161 eller fax 71214100.

 


PhD theses in Logistics: Alle eller 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006

 

Rapporter: Alle eller 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001,
2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995


Arbeidsrapporter: Alle eller 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001,
2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995


Arbeidsnotater: Alle eller 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001,
2000, 1999, 1998, 1997 (pr år gir søk på de trykte utgaver av Arbeidsnotater)


Særtrykk/Reprint: Alle eller 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001

 

FoU-meldinger: Forskningsaktiviteten ved Høgskolen i Molde

 

Søk i Cristin - Forskningsresultater/NVI.

Publikasjoner fra Høgskolen i Molde (HiMolde): 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006

Publikasjoner fra Møreforsking Molde (MFM): 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006

 

Studentoppgaver fra Høgskolen i Molde:

Oversikt over utvalgte oppgaver (trykte og elektroniske)

Oppgaver i fulltekst i Brage HiM

 

Vitenskapelig publisering for ansatte:

 

Nyttige lenker:

 

 
Våre partnere: