Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Arbeidsplan/ Tidsressurs for vitenskapelige ansatte ved HiM - retningslinjer

Prinsipper vedtatt i styret 25. april 2013 (sak 2013/19)

Tildeling av tidsressurs ‚Äď norm

Tidsressurs for vitenskapelig ansatte fordeles etter f√łlgende normer:

Stilling

Undervisning

Forskning, utvikling, innovasjon, samfunnskontakt og formidling

Administrasjon mv

Professor og f√łrsteamanuenser

45 %

45 %

10 %

F√łrstelektor, amanuenser og h√łgskolelektorer

70 %

20 %

10 %

Normert tildeling baserer seg p√• dokumentert aktivitet/produksjon over tid (tre √•r), og f√łlges opp gjennom sterkere styring og besluttes av personalleder gjennom arbeidet med de √•rlige arbeidsplaner.

Tildeling av tidsressurs (FoU-tid) ut over normen ‚Äď s√łknad og kriterier
Vitenskapelig ansatte som er tilsatt i en stillingsgruppe som har 20 % FoU-tid som norm, kan etter s√łknad f√• √łkt denne til inntil 45 % av √•rsverket, basert p√• kriterier som er beskrevet i disse retningslinjene.

En s√łknad om √łkt FoU m√• inneholde:

 • En beskrivelse av innholdet i FoU-arbeidet, og hvordan det skal gjennomf√łres.
 • Begrunnelse eller motivasjon for s√łknaden. For eksempel om det er ledd i kvalifiseringsl√łp.
 • Samlet andel FoU-tid det s√łkes om (inntil 45 %).
 • Opplysning om eventuell ekstern finansiering.
 • Eventuelle samarbeidspartnere (medarbeidere eller organisasjoner/bedrifter).
 • En beskrivelse av hvordan arbeidet skal publiseres eller formidles.

Det er utarbeidet eget skjema for s√łknad om FoU-tid ut over normen, se vedlegg.

Ved vurdering av s√łknaden skal ett eller flere av f√łlgende kriterier legges til grunn:

 • Arbeidets faglige relevans.
 • Arbeidets betydning for h√łgskolens relasjon til samfunns- og arbeidsliv.
 • Om s√łknaden er ledd i et kvalifiseringsl√łp.
 • Om oms√łkte prosjekt inneb√¶rer faglig samarbeid og nettverksbygging, internt p√• h√łgskolen og/eller eksternt med andre FoU-institusjoner.
 • Eventuell ekstern finansiering.

Andre kriterier kan ogs√• komme til anvendelse hvis s√¶rlige forhold tilsier det. I situasjoner der det er n√łdvendig √• prioritere mellom s√łkere, skal det legges vekt p√• en rimelig fordeling av utvidet FoU-tid mellom ansatte over tid.

Vanligvis blir det innvilget FoU-tid innenfor rammen av den årlige arbeidsplanen. Avhengig av prosjektets art, vil det likevel ofte være aktuelt å tildele FoU-tid for en lengre periode, f eks inntil tre år.

Reduksjon av FoU-tid
Det er en forutsetning at FoU-arbeid dokumenteres. Dokumentasjonsformen kan v√¶re tradisjonell vitenskapelig publisering i tidsskrift med fagfellevurdering, artikkel i andre fag- eller bransjetidsskrifter, bok eller bokkapittel, konferansebidrag (artikkel eller poster), kronikker, andre former for rapporter eller arbeidsnotat som registreres i Cristin, h√łgskolens forskningsdatabase.

Dersom dokumentert FoU-arbeid over noe tid har et sv√¶rt lite omfang, eller er frav√¶rende, vil dette normalt f√łre til at FoU-tiden blir redusert. Dette gjelder b√•de for personellgrupper som har 45 % FoU-tid som norm, og grupper som etter s√łknad har f√•tt tildelt tid ut over 20 %.

F√łr det blir aktuelt √• redusere FoU-tid skal personalleder motta en skriftlig redegj√łrelse fra den vitenskapelig ansatte om forholdet. Redegj√łrelsen etterf√łlges av en samtale mellom ansatt og personalleder.

Basert p√• redegj√łrelsen, og samtalen om denne, kan konklusjonen bli at den opprinnelige FoU-tiden videref√łres for nok et √•r. Det vil da normalt ligge en forutsetning om at dokumentert FoU-arbeid √łker i omfang i l√łpet av denne perioden. Men konklusjonen kan ogs√• bli at tildelt FoU-tid blir redusert til 20 % kommende √•r. Etter dette √•ret kan ny s√łknad om FoU-tid fremmes som beskrevet i pkt 1, eller det kan s√łkes om √• f√• tilbake 45 % forskningstid som norm.  Ansatte som √łnsker √• videref√łre en FoU-aktivitet innenfor rammen av 20 %, og heller legge st√łrre vekt p√• undervisningsoppgaver, trenger ikke √• sende ny s√łknad.