Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Støtte til forskerutdanning

(Vedtatt av styret ved Høgskolen i Molde 10.12.2002)

  • Egne ansatte ved Høgskolen i Molde som ønsker å ta doktorgrad, får normalt - så langt budsjettsituasjonen tillater det - tilbud om tilsetting som stipendiat, enten for 4 år med 25% pliktarbeid, eller 3 år uten pliktarbeid.
  • Tilsatte i stipendiatstillinger ved Høgskolen i Molde kan regne med å disponere støtte til driftsutgifter med følgende beløp:
    • Tilsetting for 3 år: Inntil kr 30.000 pr. år.
    • Tilsetting for 4 år: Inntil kr 25.000 pr. år.
  • Styret viser ellers til rektors notat av 21.10.02 og gir sin tilslutning til dette. Notatet legges til grunn som retningsgivende for framtidig praksis på området
 
Våre partnere: