Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Mandat LMU

Mandat for L√¶ringsmilj√łutvalget ved H√łgskolen i Molde

Fastsatt av h√łgskolestyret i m√łte 23.4.2004.

  1. L√¶ringsmilj√łutvalget (LMU) ved H√łgskolen i Molde er oppnevnt av h√łgskolestyret for √• bidra til at bestemmelsene om l√¶ringsmilj√ł i Lov om universiteter og h√łgskoler, blir gjennomf√łrt.
  2. LMU skal holdes orientert om og selv ta initiativ til innsamling av relevante data som ang√•r studentenes totale l√¶ringsmilj√ł som ligger innenfor institusjonens kontrollsf√¶re. De enkelte deler av virksomheten og enkeltstudenter/tilsatte kan be om √• f√• saker tatt opp i LMU.
  3. LMU skal i henhold til loven holdes orientert om klager som institusjonen mottar fra studenter vedr√łrende l√¶ringsmilj√łet, og LMU kan gi uttalelser om slike forhold til styret. LMU skal likes√• gj√łres kjent med eventuelle p√•legg og enkeltvedtak som Arbeidstilsynet treffer med hensyn til institusjonens l√¶ringsmilj√ł.
  4. LMU skal utarbeide et rapporteringssystem som sikrer jevnlig rapportering fra alle instanser og akt√łrer ved institusjonen som utf√łrer arbeid som er av betydning for det totale l√¶ringsmilj√łet. Rapporteringen skal danne grunnlag for en systematisering av LMUs arbeid som kan inng√• i HIMs totale kvalitetssikringssystem.
  5. LMU skal √•rlig rapportere om sitt arbeid til h√łgskolestyret. I rapporten skal det ogs√• inng√• en handlingsplan som viser prioritering av kommende tiltak for bedring av l√¶ringsmilj√łet ved institusjonen. LMU kan, ut fra den myndighet og de ressurser som utvalget blir tildelt, selv iverksette tiltak i henhold til prioriteringene i handlingsplanene.