Kvalitetssystem

Dette systemet er under nedlegging.

Her finner du det nye kvalitetssystemet

Styret ved Høgskolen i Molde (HiMolde) har vedtatt et kvalitetssystem for virksomheten. Målet er å gi høgskolen et godt redskap for kontinuerlig forbedring av studietilbud, studiekvalitet, læringsmiljø, forskning og administrasjon. .

Les hele kvalitetshåndboken eller finn prosesstabellene for hvert arbeidsområde i figuren nedenfor.